stuprör som leder vattnet till en överbyggd ränna i marken

En inramning så att vattnet från stupröret inte orsakar fukt i husgrunden fungerar samtidigt som en estetisk detalj i rabatten.