plasttunna för regnvatten med en vit slang fäst en bit från ovankanten. Grönska runtomkring.

En enkel tunna i plast som gömmer sig lite i grönskan. Bra vattenreserv med regnvatten till torra sommardagar!