skålformad gräsremsa mellan stora asfaltparkeringar

En skålformad gräsremsa dit vattnet kan rinna och samlas innan det sipprar ner i jorden är ett enkelt sätt att fördröja regnvattnet.