vattenfylld sänka som bildar en damm i gräsmatta

Vy uppifrån över en av brf Höjegårdens innergårdar. När det inte regnar är sänkan torr. Foto Magnus Sydoff.