Innergård med bro över dike, sten på botten av en sänka i gräsmattan