Innergård med bro över dike, sten på botten av en sänka i gräsmattan

En bro leder över svackdiket som löper i gräsmattan bredvid stenläggningen. Den stora sänkan med stenbotten kan fyllas med vatten när det regnar ordentligt.