Grönskande rabatt och stenplattor

Har du hårda ytor kan du låta vattnet rinna därifrån till en rabatt eller annan grönyta.