Inspirationsbilder taggade med #marksten

8C34465E-5AE0-42C7-9F87-520A5EA47243

#genomsläpplig #hårdgjord yta #infiltration #marksten

Snygg och genomsläpplig stensättning där vattnet kan rinna ner mellan stenarna. Stenarna finns att köpa i färdiga delar, så det är enkelt att lägga. Här är skarvarna fyllda med fin makadam, men man kan också ha till exempel matjord och gräs.