Inspirationsbilder taggade med #hårdgjord yta

8C34465E-5AE0-42C7-9F87-520A5EA47243

#avvattning #fördröjning #hårdgjord yta

Ett gräsdike dit vattnet från parkeringen kan rinna blir en bra fördröjning av regnvattnet. Det hjälper också till att rena vattnet från tungmetaller och annat som vattnet för med sig från parkeringsytan.

#genomsläpplig #hårdgjord yta #infiltration #marksten

Snygg och genomsläpplig stensättning där vattnet kan rinna ner mellan stenarna. Stenarna finns att köpa i färdiga delar, så det är enkelt att lägga. Här är skarvarna fyllda med fin makadam, men man kan också ha till exempel matjord och gräs.