gräsbetong i form av betongkors med grönt som växer upp ur kvadraterna som bildas mellan stenarna