slutet på ett stuprör ovanför ränndal i kullersten