Innehåll taggat med #regnrabatt

Avvattna hårda ytor

Avvattna hårda ytor

Vattnet från hårdgjorda ytor, till exempel asfalt eller tät sten, kan ledas till växtlighet som kan ta upp vattnet, istället för att ledas till en brunn.
Regnrabatt i kruka

Regnrabatt i kruka

Om det inte finns plats och möjlighet att ta emot vattnet på tomten där du bor kan du anlägga en regnbädd i en ”kruka” som du sätter nedanför stupröret. Vattnet fördröjs i växtjorden och släpps ut i långsam takt via ett rör i botten. Röret kan du antingen ansluta till din dagvattenledning eller låta rinna […]