Innehåll taggat med #avvattning

8C34465E-5AE0-42C7-9F87-520A5EA47243
Instruktionsritningar

Instruktionsritningar

Ladda ner pdf:er med utförande- och materialspecifikationer till sex olika lösningar som är funktionella och relativt enkla att genomföra.
Avvattna hårda ytor

Avvattna hårda ytor

Vattnet från hårdgjorda ytor, till exempel asfalt eller tät sten, kan ledas till växtlighet som kan ta upp vattnet, istället för att ledas till en brunn.
Gröna tak

Gröna tak

Gröna tak både fördröjer och minskar mängden regnvatten som rinner av från taket.
Gröna utemiljöer

Gröna utemiljöer

Gröna utemiljöer bidrar förutom till en bättre vattenhantering också till bättre och mer attraktiva boende- eller vistelsemiljöer.
Förhindra vatten från att rinna in

Förhindra vatten från att rinna in

Se till att ventilerna är placerade en bra bit över trottoarnivån och kontrollera att alla källarfönster är täta så att inget vatten kan rinna in.