Kanna som vattnar på stora stenplattor, sedan på små plattor med gräs emellan