En regnrabatt är en nedsänkt rabatt som är anpassad för att kunna ta emot vatten. Dit kan du leda vattnet från ett stuprör. Smart och hållbart!

Regnrabatten är uppbyggd av en dränerande växtjord. Nedsänkningen gör att vatten kan samlas ovanför planteringen och sedan långsamt sippra ner i marken. Du kan leda vattnet till en regnrabatt både via till exempel ränndalsplattor och via rör under marken. Se till att marken runt omkring lutar från huset och att regnrabatten placeras minst tre meter från huset.

Växterna du planterar ska klara av både våta och torra perioder. En regnrabatt är namnet till trots oftast torr, så plantera inga växter som kräver ständig väta.

En regnrabatt kallas ibland för regnbädd, raingarden, biofilter eller regnträdgård, bra att veta om du letar information på nätet.

Så här gör du