Tänker du bygga en friggebod, ett garage eller ett cykelskjul kan det vara läge att anlägga ett grönt tak.

Förutom att det tar upp en del av regnvattnet är det vackert, dämpar buller, tar upp och binder luftföroreningar, lockar till sig humlor, bin, spindlar, fjärilar, skalbaggar och andra insekter. Dessutom isolerar det och sparar därigenom energi. Sedumtak är den vanligaste formen av grönt tak.

Köpa färdigt eller göra själv?

Gröna tak finns att köpa som färdiga mattor med sedum, men du kan också anlägga ett själv med egen växtlighet. Tänk på att se till att ha rätt material under växtligheten, kontakta en fackkunnig firma för råd och hjälp.