plasttunna för regnvatten med en vit slang fäst en bit från ovankanten. Grönska runtomkring.