Om det inte finns plats och möjlighet att ta emot vattnet på tomten där du bor kan du anlägga en regnbädd i en ”kruka” som du sätter nedanför stupröret. Vattnet fördröjs i växtjorden och släpps ut i långsam takt via ett rör i botten. Röret kan du antingen ansluta till din dagvattenledning eller låta rinna ut i en ränna eller på din gräsmatta. Ha gärna lite extra plats högst upp i krukan där vattnet kan fördröjas vid kraftiga regn. Om du vill kan du som extra säkerhet bygga in en så kallad bräddning, då leder du vattnet ner direkt i röret innan det stiger över kanten. Tänk på att skydda din fasad så att vattnet inte kan tränga in i den.

Så här kan en regnbädd i kruka se ut, just denna finns vid Hagalundsskolan i Dalby.

Regnbäddskruka med växtlighet på torg framför byggnad