Vattnet från stuprören kan ledas ut på gräsmattan eller till en rabatt, ett buskage eller träd. En damm är också ett alternativ, det ger också andra mervärden till trädgården.

Grönt är skönt

Träd och andra växter är bra på att suga upp vatten, men tänk på att inte plantera dem i närheten av ledningar så slipper du rötter som växer in i ledningarna. Mjuka ytor som gräs och jord gör också att vattnet kan sippra ner långsamt, så undvik hårda ytor i trädgården på de ställen du kan.

Gör en sänka i trädgården

Vatten rinner som bekant alltid neråt, att göra en del av trädgården lite lägre än resten kan därför vara en bra idé om du stora takytor som vattnet rinner ifrån. Nedsänkta ytor kan antingen utformas som planteringar eller som ytor som kan användas till annat när det inte regnar. De nedsänkta ytorna kan göras antingen gröna eller som hårdgjorda ytor.

Har du en damm i trädgården kan du leda vattnet från stuprören dit.

Hur mycket vatten ska du göra plats för?

En millimeter regn på en kvadratmeter ger en liter vatten. Om du vill kunna hantera ett kraftigt regn bör du räkna med ett regn på cirka 20 millimeter. Om din hårdgjorda yta eller takyta är 50 kvadratmeter ger detta en kubikmeter vatten (50 m² * 0,02 m).

Ladda ner en pdf där du ser hur du räknar ut hur stor yta du behöver i trädgården