Vi har tagit fram instruktioner med utförande- och materialspecifikationer till sex olika lösningar som är funktionella och relativt enkla att genomföra. De fungerar var för sig eller tillsammans, de specifika förutsättningarna på fastigheten avgör. De åtgärder vi visar är dränerande överbyggnad för både cykel- och bilparkering, stenkista, svackdike, nedsänkt regnrabatt, upphöjd regnrabatt.

Instruktionerna funkar bra som inspiration i planeringsstadiet. Visa dem gärna för de konsulter och trädgårdsanläggare ni funderar på att anlita, de utgör ett bra diskussionsunderlag. De kan också lämnas som underlag till konsulter, anläggare eller andra som du anlitar för att utföra arbetet.

I rutan till höger hittar du alla instruktioner som nedladdningsbara pdf:er.