Grässluttning ner mot en damm där ett pilträd växer