Innergård fotograferad uppifrån, trädäck, grönska och ett par cyklar