Ibland blir det översvämning på grund av vatten som rinner in i huset eller källaren från marken runt omkring. Det finns flera sätt att förhindra detta, bland det viktigaste är att se till att marken lutar bort från huset.

Tak över källartrappen

Om du har en källartrappa som avvattnas med en spygatt (golvbrunn utan vattenlås) kan du förhindra att vatten regnar ner i trappan genom att sätta ett tak över trappan. Då kan du proppa igen spygatten och minska risken för att vatten kan tränga upp den vägen om det blir baktryck i ledningarna. Har du kvar dagvattenbrunnar i källarnivå bör vattnet pumpas till dagvattenledning eller marknivå.

Täta fönster och ventiler

En del fastigheter har ventiler, källarfönster eller ljusschakt i marknivå, om det är mycket vatten på trottoaren kan det rinna in den vägen. Se till att ventilerna är placerade en bra bit över trottoarnivån och kontrollera att alla källarfönster är täta så att inget vatten kan rinna in.

Behöver du garagenedfarten?

Om det blir så kraftiga regn att det står vatten på gatorna är det risk för att vattnet rinner in i fastigheten via garagenedfarten. Om du har ett garage i källarplan och inte längre använder det som garage kan du fylla igen nedfarten för att hindra vatten från att rinna in. Se i så fall till att ta bort de VA-installationer som inte längre behövs och att vid behov anlägga en dränering.

Väljer du att behålla garagenedfarten kan du till exempel lägga en upphöjning runt den. Ibland kan du också behöva lägga tillfälliga vallar vid kraftiga regn för att hindra att vattnet rinner ner.