Uppbyggd rabatt av tegel med illustration över konstruktionen undertill