Grönskande svackdike med illustration över konstruktionen under mark