Gräsmatta med illustration över konstruktionen av en stenkista under mark