Grönskande nedsänkt rabatt med illustration över konstruktionen under mark