Att koppla bort stuprören från ledningsnätet är en effektiv och förhållandevis enkel åtgärd för att avlasta ledningsnätet och därigenom hjälpa till att motverka översvämning när det regnar riktigt mycket.

Oftast kan du kapa stupröret med en tigersåg eller bågfil. Längre ned på sidan kan du ladda ner en pdf med steg-för-steg-instruktioner. För att leda ut vattnet på marken från stupröret så fäster du en utkastare på mynningen. En utkastare är den böjda delen du monterar på stuprörets mynning. De finns i flera olika modeller med lite olika funktion. Rådgör med fackpersonal hos den byggvaruaffär där du handlar. Här finns också möjlighet att vara kreativ och hitta på egna lösningar, till exempel i form av en vattenkanna eller något annat smart. Led sedan vattnet en bit från huset, minst tre meter, med till exempel ränndalsplattor eller en självutrullande slang.

Proppa igen ordentligt

När du kapat stupröret ska du proppa ledningen som går ner i marken. Propp i rätt dimension köper du i ett byggvaruhus. Det är viktigt att det blir helt tätt så att inget kan komma varken upp eller ner i röret. Till höger ser du exempel på olika proppar.

Hur mycket vatten ska du göra plats för?

Om du vill kunna hantera ett kraftigt regn bör du räkna med ett regn på cirka 20 millimeter. Om din hårdgjorda yta eller takyta är 50 kvadratmeter ger detta en kubikmeter vatten (50 m² * 0,02 m). Ladda ner en pdf där du ser hur du räknar ut hur stor yta du behöver i trädgården.