Tillsammans gör vi
Plats för vattnet

När det regnar riktigt, riktigt mycket behöver vattnet någonstans att ta vägen. Om avloppsrören blir fulla – till exempel vid skyfall – tar vattnet andra vägar. Hur mycket vatten får plats hos dig?
8C34465E-5AE0-42C7-9F87-520A5EA47243
8C34465E-5AE0-42C7-9F87-520A5EA47243

Flerfamiljshus eller villaägare?

Här får du tips på både små och stora saker du och er förening kan göra själv. En damm på gården eller ett grönt tak på cykelskjulet?
8C34465E-5AE0-42C7-9F87-520A5EA47243

Förslag på åtgärder du kan göra själv

Koppla bort stuprör

Att koppla bort stuprören från ledningsnätet och leda ut vattnet i trädgården är effektivt och hjälper till att minska risken för översvämning.
Tunna i trä med stuprör som går ner i den, blommande blåregn i förgrunden

Regnvattentunna

Samla regnvattnet i en tunna och använd det till att vattna med under torra dagar.